Ode aan de polsstokspringer


Springen van verleden naar heden naar toekomst

Het begon achter de duinen, eeuwen geleden

Romeinen, boeren en jagers leefden met elkaar

Er kwamen polders, vaarten en kanalen

En de mens sprong met polsstok naar de overkant en door de tijd

Velden, akkers, boomgaarden en kassen brachten voorspoed en vooruitgang

Oprukkende steden en industrie namen ook hun sprong

De polder, de vaarten, de kanalen, waar zijn ze gebleven?

Heeft de polsstokspringer nog zijn veerkracht?

Springen van polder naar stad naar polder

Naar verborgen groen achter grijs