de polsstokspringer

Het mooie dorp lag midden in de polder, vol sloten…hoe spring je daar nou overheen

Een Hoorenees vond nog een stok op zolder, een springer zoals hij was er geen één

Hij is een Polsstokspringer, ’t zit in z’n DNA. Dus geef die stok een slinger, mensen wie doet hem dat na

Zo werden d’ Hoorenezen ’t springen vaardig, wij maken nu wat sprongen in de tijd

Zo’n sterk veranderd beeld, best eigenaardig maar wel lelijker helaas tot onze spijt

Hij is een Polsstokspringer, ’t zit in z’n DNA. Dus geef die stok een slinger, mensen wie doet hem dat na

Die transformatie werd ons haast te machtig, een snelweg, blokkendozen, een huizenzee

Maar een Hoorenees is wendbaar en veerkrachtig, zo springt hij met de geest der tijden mee

Hij is een Polsstokspringer, ’t zit in z’n DNA. Dus geef die stok een slinger, mensen wie doet hem dat na

John en Willem gingen fijn uit sjouwen, pold’ren met de Hoornse Voetbaljeugd

Willem zei: ‘Hier ga ‘k een beeld van houwen, met jou als voorbeeld, dat doet je vast wel deugd

Hij is een Polsstokspringer, ’t zit in z’n DNA. Dus geef die stok een slinger, mensen wie doet hem dat na

Het beeld werd snel gemaakt door onze Willem, het plaatsen daarentegen liep erg stroef                                              

Zoveel problemen het leek wel een film, maar wendbaarheid en kracht zijn onze troef

Hij is een Polsstokspringer, ’t zit in z’n DNA. Dus geef die stok een slinger, mensen wie doet hem dat na                 

De Polsstokspringer leert ons de verhalen, zo springt ie door de tijd met jou en mij

Zijn beeltenis zal hier het zicht bepalen, voor ieder nu te zien en wij zijn blij

Hij is een Polsstokspringer, ’t zit in z’n DNA. Dus geef die stok een slinger, mensen wie doet hem dat na