Over ons

Wij zijn de Stichting DNA Den Hoorn. We zijn een club bevlogen vrijwilligers, die allen onbezoldigd werken met een warm hart voor Den Hoorn, haar omgeving en voor kunst.Wij willen het verhaal over Den Hoorn doorgeven en vinden kunst een goed medium om het verhaal te ondersteunen. Op 7 februari 2018 hebben wij de stichting opgericht om ons eerste project “De Polsstokspringer” te realiseren met behulp van subsidie en sponsoring. Wij hebben de ANBI-status.

Waarom willen we het verhaal over Den Hoorn doorgeven ?

Den Hoorn heeft de afgelopen jaren ingrijpende veranderingen ondergaan. Van bloeiend land- en tuinbouwgebied is het getransformeerd tot de grootste woonkern van de gemeente Midden-Delfland. Hierdoor kwam haar identiteit onder druk te staan en dreigde zij haar verbondenheid met het Midden-Delflandgebied te verliezen.

Den Hoorn heeft een rijke geschiedenis, die 5500 jaar teruggaat: “Den Hoorn aan Zee”. Door de geschiedenis levend te houden geven we Den Hoorn een gezicht en verbinden we het dorp met het gebied van Midden-Delfland.

Bestuur

Matthijs Beke,
voorzitter

Kees van den Berg, penningmeester

Marjan Arkesteijn, secretaris

Werkgroep Middelen

John Kleijweg

Bram van Marrewijk

Theo Kleijweg

Werkgroep Communicatie

Carla Kleijweg

Lizet Doomernik

Thea Arkesteijn

Werkgroep Realisatie

Willem Doomernik

John Kleijweg

Theo Kleijweg

Adviseurs

Annet van Marrewijk

Bernadet Wijnker

Peter van Velzen